houtenschilderijlijsten.nl

houtenschilderijlijsten.nl

De creatieve schilder weet dat het werk nog niet af is als hij de laatste verfstreken op het doek heeft gezet. Een kunstwerk is pas echt compleet met een fraaie omlijsting, die recht doet aan het schilderij. Craft Creations meet jouw werk een passende lijst aan. Een kader dat voldoet aan jouw persoonlijke wensen.

Craft Creations biedt daarvoor verschillende mogelijkheden. Zo heb je zelf inbreng in de keuze voor het soort hout, de vorm en de maat. Pas op het moment dat alle wensen op papier staan, wordt de lijst zorgvuldig gemaakt. 

Uniek: doe-het-zelflijst
Wil je een persoonlijke lijst, die perfect aansluit op het schilderij? Dan biedt Craft Creations de doe-het-zelflijst. Hierop kan je zelf de sferen van het doek overbrengen, simpelweg door het hout zelf te beschilderen. Een extra voordeel: door te besparen op de kosten voor de afwerking, druk je de prijs van de lijst.